Läsnäolon voima

Filosofi Descartes ilmaisi 1600-luvulla ihmiskunnan peruserehdyksen kuuluisassa sanonnassaan ”ajattelen, siis olen”. Hän liitti ajattelemisen olemiseen eli iden...