Mindfulness -määritelmä

Mitä mindfulness oikein on? Jon Kabat-Zinn määrittelee sen tietoisuudeksi, jonka tarkoituksena on havaita arvostelematta ja luokittelematta mahdollisimman ...