Mindfulness -määritelmä

Mitä mindfulness oikein on? Jon Kabat-Zinn määrittelee sen tietoisuudeksi, jonka tarkoituksena on havaita arvostelematta ja luokittelematta mahdollisimman ...

Läsnäolon voima

Filosofi Descartes ilmaisi 1600-luvulla ihmiskunnan peruserehdyksen kuuluisassa sanonnassaan ”ajattelen, siis olen”. Hän liitti ajattelemisen olemiseen eli iden...

Tarinani

Valitettavan suuri osa elämästäni kului reagoimiseen. Tapahtui milloin mitäkin ja tunsin erilaisia tunteita, jotka “pakottivat” minut toimimaan tietyllä tavall...