Läsnäolon voima

Filosofi Descartes ilmaisi 1600-luvulla ihmiskunnan peruserehdyksen kuuluisassa sanonnassaan ”ajattelen, siis olen”. Hän liitti ajattelemisen olemiseen eli identiteetin – Minä olen – ajatteluun. Lähes 300 vuotta myöhemmin Jean-Paul Sartre huomasi tuossa toteamuksessa olevan virheen ja totesi ”Tietoisuus, joka sanoo Minä olen, ei ole tietoisuus, joka ajattelee”. Mutta Sartrekin oli liian samastunut ajattelemiseen käsittääkseen löytönsä merkittävyyden: tietoisuuden uuden ulottuvuuden.

Tämä uusi tietoisuus leviää nyt valtavalla voimalla samalla kun ilmastokriisi uhkaa koko olemassaoloamme. Albert Einstein totesi, että ongelmaa ei voi ratkaista samalla tietoisuuden tasolla, jolla se on syntynyt. Ihmisen uuden tietoisuuden esiin tuleminen saattaa saada aikaan perinpohjaisen muutoksen maapallon elämässä.

Tästä asiasta sanoo aikamme ehkä merkittävin hengellinen opettaja Eckhart Tolle seuraavasti: ”Nyt ei ole syntymässä uutta uskomusjärjestelmää tai uskontoa, hengellistä aaterakennelmaa tai harhaoppia. Olemme pääsemässä harhojen lisäksi eroon sekä ideologioista että näkemysjärjestelmistä. Muutos on syvällisempi kuin mielen sisältö, syvempi kuin ajatukset. Uuden tietoisuuden keskuksessa sijaitsee ajattelun ylittämisen kyky, ymmärrys ajatuksia rajattomasti suuremmasta sisimmän ulottuvuudesta”.

Oma missioni on edistää tämän uuden tietoisuuden leviämistä kaikin mahdollisin tavoin. Mindfulness kehittää tunne- ja tietoisuustaitoja niin, että ne eivät jää vain irralliseksi informaatioksi, vaan todella muuttavat käyttäytymistä arjessa.

Tunnetaidot – tunneälykkyys (EQ)

 • kyky tunnistaa ja hyväksyä omat tunteensa
 • taito ohjata ja hallita omia tunteitaan tarkoituksenmukaisella tavalla, itsehallinta
 • kyky ottaa vastuu omista tunteistaan ja käyttäytymisestään
 • kyky sopeutua muutoksiin ja olla joustava
 • kyky tunnistaa ja tunnustaa toisen ihmisen tunteet, empatia
 • kyky luottaa itseensä ja olla aito
 • innovatiivisuus eli luonteva ja avoin suhtautuminen uusiin näkökulmiin, ajatuksiin ja tietoihin

Tietoisuustaidot – henkinen älykkyys (SQ)

 • kyky olla kokonaan läsnä tässä ja nyt
 • mielenrauha
 • kyky havaita mitä todella tapahtuu
 • luopuminen arvostelusta ja tulkinnasta (objektiivisuus)
 • kyky tiedostaa omat arvonsa ja elää niiden mukaisesti
 • sitoutuminen henkiseen kasvuun
 • ymmärrys kuulumisesta suurempaan kokonaisuuteen

Tehokkaimmin aloitat tunne- ja tietoisuustaitojen kehittämisen harjoittamalla mindfulness – harjoitteita ja läsnäoloa.